Regulamin

IX Bieg Zimowy im. Jana Kasprowicza Nietążkowo 2012.

07.12.2012r.

CEL:
- Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rozpowszechnienie zdrowego stylu życia wśród młodzieży szkolnej.
- Zapobieganie poprzez sport patologiom społecznym - narkomania ,alkoholizm.
- Uczczenie pamięci patrona szkoły i promocja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.Jana Kasprowicza w Nietążkowie

1.ORGANIZATOR: Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie, UKS „Junior Nietążkowo” przy wsparciu organizacyjnym i finansowym Dyrekcji i Rady Pedagogicznej ZSP Nietążkowo oraz Starostwa Powiatowego w Kościanie i Burmistrza Miasta Śmigla.

2.TERMIN I MIEJSCE:
7.XII.2012 (piątek). Sala sportowa ZSP Nietążkowo, godzina 12.15
3. PROGRAM MINUTOWY:
godz. 10 – 11.45 -   przyjmowanie zgłoszeń – sala sportowa;
godz.12.00 – otwarcie zawodów – sala sportowa;
godz. 12.05 – przejście na miejsce startu (start i meta znajdują się przed salą sportu)
godz. 12.15 Bieg kategorii OPEN kobiet i mężczyzn – dystans 5000m; atest pzla
start kategorii dziewcząt szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne – dystans ok. 2500 m;
start kategorii chłopców szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne - dystans ok. 2500 m;
dodatkowo w ramach biegu zostanie rozegrany marsz sympatyków nordic walkingu

             godz. 14.00 – zakończenie zawodów i wręczenie nagród na auli szkolnej.

4. TRASA:
Bieg uliczny – 90% nawierzchnia asfaltowa. Kategoria OPEN 2 okrążenia ,pozostali 1 okrążenie.

5. KATEGORIE:
     - OPEN  kobiet i mężczyzn – nagradzani zawodnicy z miejsc I-III , kategoria weteran (M-40, K- 40)    nagrody I-III. 
     - Kategoria szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne – zawodnicy z miejsc I-III.

6. NAGRODY:
Dyplomy, puchary i atrakcyjne nagrody rzeczowe . Spośród wszystkich uczestników biegu rozlosowana będzie nagroda specjalna!! 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Bieg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZLA i FKB, niezależnie od pogody, o sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator biegu.