Zapraszamy do kontaktu z naszym klubem

Wszystkich chętnych, którzy chcą rozwijać swoją sprawność fizyczną, działać w poszczególnych sekcjach zapraszamy.

Skontaktuj się

Uczniowski Klub Sportowy "Junior"
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie
ul. Dudycza 4, 64-030 Śmigiel
tel./fax 655180027, 655189660
Regon 411450067 NIP 698-16-75-372

Jarosław Pietrowski
Telefon: 603 860 833
jarek@leszno.org

Skład zarządu: Prezes: Jarosław Pietrowski, Sekretarz: Łukasz Złotkowski, Skarbnik: Aldona Hofmańska, Członek: Marcin Grzesiak

Wszystkich chętnych, którzy chcą wesprzeć finansowo działalność Klubu prosimy o wpłaty na konto. Za wszystkie wpłaty w imieniu dzieci oraz młodzieży dziękujemy. Zarząd Klubu
Konto: Bank Spółdzielczy Śmigiel nr:
13 8667 0003 0003 4816 2000 0010